top of page

Voor een reservatie-aanvraag op de Reservatie-toets drukken en het on line formulier invullen,  daarna de verzendtoets onderaan het dokument activeren. Nadat het aanvraag-formulier werd verzonden ontvangt u daarvan een bericht op uw scherm. 

  

Huurvoorwaarden: Voorschot 50% van huurprijs te betalen bij aanvaarding van de huurovereenkomst. De overeenkomst geldt vanaf datum van ontvangst van dit bedrag op de bankrekening. Resterende 50% en waarborg (normaal 150 € of  verhoogd voor huur per maand) en de eindschoonmaak kosten te betalen 2 weken voor aanvang van de huurperiode. De waarborg wordt integraal terugbetaald uiterlijk 30 dagen na einde van de huurperiode, tenzij er schade is ontstaan ten laste van de huurder. In voorkomend geval zal de kost daarvan van de waarborg afgehouden worden.De verhuurder zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor materiële of persoonlijke schade opgelopen door de huurder, zijn mede-bewoners of derden t.g.v. hun verblijf. In voorkomend geval zal de huurder of betrokkene(n) onverwijld zijn eigen verzekering inschakelen. Bij annulatie van de huurovereenkomst kunnen volgende kosten aangerekend worden:Vanaf boeking tot 15 dagen vóór aankomst, 30 % van de huurprijs. Vanaf 14 dagen vóór aankomst tot en met aankomstdag, 100 % van de huurprijs. Annulatie ten gevolge ziekte huurder met doktersattest,10 % van de huurprijs als administratiekosten. Het elektriciteitsverbruik tijdens uw verblijf wordt supplementair aangerekend. De huurder geeft hiervoor de correcte Kwh-tellerstanden door van zijn verbruik. De verhuurder meldt de elektriciteitskosten aan de huurder, die akkoord gaat deze kosten in mindering te brengen op de terugbetaling van de waarborg. U kan op ons rekenen dat het appartement steeds in nette toestand is als u het uit onze handen in gebruik neemt. Wij verwachten omgekeerd hetzelfde van de huurder. De huurder poetst het appartement regelmatig gedurende zijn verblijf en ruimt op en borstelt de vloer  vóór zijn vertrek. De grondige eindschoonmaak  wordt, als een extra vooraf te betalen service door de verhuurder of zijn aangestelde  uitgevoerd, tenzij voorafgaand schriftelijk  anders overeengekomen werd. Indien de opruiming, borsteling, of de grondige eindschoonmaak door de huurder, niet naar behoren uitgevoerd werd, behoudt de verhuurder het recht 75 € extra in te houden van de waarborg.

Eén klein huisdier (als gezelschapsdier) is toegestaan op voorwaarde dat het de buren geen overlast bezorgt en geen schade toebrengt aan het interieur van het appartement en het domein. De huurder / bezoeker zal het dier niet onbewaakt in het appartement achterlaten, het in zijn eigen  ren onderbrengen en het lokaal  geadverteerde reglement van inwendige orde naleven (o.a. aan de leiband op het domein en zijn gevoeg doen buiten het domein).

Bij niet naleving van de lokale voorschriften heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten en de waarborg in te houden.

bottom of page